Самостійна робота 1

ВАРІАНТ І

1. Яка тканина виконує захисну функцію та вистилає слизові оболонки організму?
Б епітеліальна

2. Прикладом якої тканини є лімфа?
А сполучної

3. Яка тканина утворена клітинами міоцитами?
Б м’язова

4. Основними клітинами нервової тканини є:
Г нейрони

5. Гуморальна регуляція життєдіяльності організму здійснюється за допомогою:
В гормонів

6. Установіть відповідність між зображеними тканинами та їхніми назвами.
1 — В епітеліальна
2 — Г м’язова
3 — А жирова
4 — Б нервова

7. Завдання має три стовпчики відповідей. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика. Визначте належність органів до відповідних фізіологічних систем.

Орган, що є складовою травної системи Орган, що є складовою дихальної системи Система, до якої належать органи чуттів
  1 трахея  
    2 нервова
3 печінка    

ВАРІАНТ ІІ

1. Яка тканина виконує обмінну функцію та складається зі щільно притиснутих одна до одної клітин?
А сполучна

2. Прикладом якої тканини є кров?
В епітеліальної

3. Яка тканина складається з волокон та утворює скелетні м’язи?
А посмугована м'язова

4. Яка тканина складається з клітин зірчастої форми та здатна до збудливості?
Б нервова

5. Гуморальна регуляція життєдіяльності організму здійснюється:
Г через кров, лімфу та тканинну рідину

6. Установіть відповідність між зображеними тканинами та їхніми назвами.
1 — Б м'язова
2 — А хрящова
3 — В кісткова
4 — Г кров

7. Завдання має три стовпчики відповідей. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика. Визначте належність органів до відповідних фізіологічних систем.

Орган, що є складовою дихальної системи Орган, що є складовою кровоносної системи Система, до якої належать залози внутрішньої секреції
     
  2 аорта 2 ендокринна
3 бронх