Самостійна робота 12

ВАРІАНТ 1

1. Який тип темпераменту характеризується сильною. врівноваженою, але інертною нервовою системою?
Г флегматик

2. До умовних рефлексів належить:
Г виділення слини, коли людина бачить лимон

3. Який вид пам'яті дозволяє людині орієнтуватися в не знайомому для неї місці?
Г жоден з указаних видів

4. Під час якої стадії сну людина може бачити сновидіння?
А поверхневого сну

5. Прикладом яких біоритмів є послаблення імунітету восени?
В сезонних

6. Установіть відповідність між формами поведінки та прикладами, що їх ілюструють.
1Б, 2В, 3А, 4Г

7. Завдання має три стовпчики відповідей. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика. Укажіть характерні ознаки вищої нервової діяльності.
213

ВАРІАНТ 2

1. Який тип темпераменту характеризується сильною, але неврівноваженою нервовою системою?
Г сангвінік

2. До умовних рефлексів належить
А чхання

3. Який вид пам’яті дозволяє учневі запам’ятати іноземні слова на перерві перед контрольною?
В короткострокова

4. Під час якої стадії сну людину найважче розбудити?
В сну з повільними рухами очей

5. Прикладом яких біоритмів є підвищення активності вранці у «жайворонків»?
А лобових

6. Установіть відповідність між формами поведінки та прикладами, що їх ілюструють.
1Г, 2Б, 3В, 4А

7. Завдання має три стовпчики відповідей. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика. Укажіть характерні ознаки вищої нервової діяльності.
221

Коментарі

Всього коментарів: 0

MOBSTER START