Самостійна робота 14

ВАРІАНТ 1

1. Чужорідні біологічні молекули — це
В антигени

2. За участю яких клітин забезпечується гуморальний імунітет?
В В-лімфоцитів

3. Який з перелічених органів НЕ належить до складу імунної системи?
В печінка

4. Реакція відторгнення, що відбувається н разі пересадки органів від однієї людини до іншої, - це результат імунітету:
 Б протимікробного

5. Де в організмі розвиваються Т-лімфоцити?
Б тимусі

6. Установіть відповідність між видами імунітету та ознаками, що їх характеризують.
1Б, 2А, 3В, 4Г

7. Завдання має три стовпчики відповідей. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика. Укажіть характерні ознаки порушень роботи імунної системи.
131

ВАРІАНТ 2

1. Специфічні білки, що синтезуються організмом у відповідь на потрапляння чужорідних біомолекул,— це:
Г антитіла

2. За участю яких клітин забезпечується клітинний імунітет?
Б Т-лімфоцитів

3. Який з перелічених органів належить до складу імунної системи?
Б лімфатичні вузли

4. Які захворювання спричинені імунною відповіддю організму на власні клітини?
В автоімунні

5. Де в організмі розвиваються В-лімфоцити?
В кістковому мозку

6. Установіть відповідність між видами імунітету та ознаками, що їх характеризують.
1А, 2Б, 3Г, 4В

7. Завдання має три стовпчики відповідей. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика. Укажіть характерні ознаки порушень роботи імунної системи.
223