Самостійна робота 8

ВАРІАНТ 1

1. Яка з тканин утворює міжхребцеві диски
Г хрящова

2. Яка з особливостей будови скелета людини є наслідком прямоходіння?
А наявність вигинів хребта

3. Яка кістка є складовою скелета вільної нижньої кінцівки?
Г гомілкова

4. Який з перелічених м’язів є стрічкоподібним?
В широкий м’яз спини

5. Які з перелічених кісток з’єднані напіврухомо?
А шийні хребці

6. Установіть відповідність між захворюваннями опорно-рухової системи та причинами їх виникнення.
1Г, 2В, 3Б, 4А

7. Завдання має три стовпчики відповідей. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика. Укажіть правильні ознаки щодо росту кісток та м’язів.
3, 2, 3

ВАРІАНТ 2

1. Яка з тканин є основою опорно-рухової системи?
Б посмугована м’язова

2. Яка з особливостей будови скелета людини слідком прямоходіння?
А наявність куприкового відділу хребта

3. Яка кістка є складовою скелета плечового пояса?
А ключиця

4. Який з перелічених м’язів є сфінктером?
В коловий м’яз рота

5. Які з перелічених кісток з’єднані рухомо?
Г плечова та ліктьова кістки

6. Установіть відповідність між захворюваннями опорно-рухової системи та причинами їх виникнення.
1А, 2Б, 3Г, 4В

7. Завдання мас три стовпчики відповідей. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика. Укажіть правильні ознаки щодо росту кісток.
2, 1, 1