1. ДЗ
  2. 8 клас
  3. Біологія
  4. Кот (зошит для контролю навчальних досягнень)

Контрольна робота 3

ВАРІАНТ І

1. Володіння іноземною мовою — це
А навичка

2. Якою сигнальною системою є слух, нюх, дотик?
Б першю

3. Який структурний елемент нейрона позначено на малюнку стрілкою?
Б аксон

4. Як називається порушення зору, пов’язане з аномаліями функціонування колбочок?
Г дальонизм

5. Євстахієві труби з’єднують:
Г середнє вухо з носоглоткою

6. Півколові канали вестибулярного апарату заповнені:
Г ендолімфою

7. Установіть відповідність між частинами органів, позначеними на малюнках стрілками, та їхніми назвами. Які функції вони виконують?

Частина органа Номер малюнка Функція
А передній мозок 1 мислення, зародження думок
Б біла речовина 2 провідникові функції
В завитка 4 функція слуху
Г кришталик 3 проведення світлового потоку до сітківки

8. У чому полягає профілактика захворювань органів зору?
Необхідно висвітлити робоче місце. Під час роботи необхідно давати відпочинок очам. Особиста гігієна очей (промивати теплою водою). Правильне харчування.

9. Установіть відповідність між частинами органів, позначеними на малюнках стрілками, та їхніми назвами. Які функції вони виконують?

Частина орана Номер малюнка Функція
А сітківка 2 первинна обробка сигналу, фоторегуляція тощо
Б сіра речовина 1 зв’язок між нейронами
В мозочок 3 координація рухів, м’язовий тону
Г стремінце 4 проведення та посилення звукових коливань

10. У чому полягає профілактика захворювань органів слуху?
Мити вуха і взагалі умиватися потрібно щодня; чистити вуха ватними паличками, але робити це обережно, щоб не пошкодити барабанну перепонку. Консультуватися у лікаря

11. Поясніть значення нервової системи для забезпечення взаємозв'язку між органами та для узгодження функцій організму зі змінами довкілля.
Нервова система відіграє найважливішу роль регуляції функцій організму. Вона забезпечує узгоджену роботу клітин, тканин, органів та їх систем. Завдяки нервовій системі організм функціонує як одне ціле та пристосовується до зовнішнього середовища.

12. Обґрунтуйте значення сигнальних систем у житті людини.
Перша та друга сигнальні системи знаходяться у постійній взаємодії, завдяки чому людина має можливість насолоджуватися всіма цінностями та красою довколишнього світу.

ВАРІАНТ ІІ

1. Потирання рукою лоба під час розмірковувань це:
А звичка

2. Якою сигнальною системою є мова?
Г другою

3. Який структурний елемент нейрона позначено на малюнку стрілкою?
В дендрити

4. Як називається порушення зору, пов'язане з аномаліями функціонування паличок?
Б куряча сліпота

5. Барабанна перетинка розділяє
А зовнішнє та середнє вухо

6. Канал завитки заповнений:
Г ендолімфою

7. Установіть відповідність між частинами органів, позначеними на малюнках стрілками, та їхніми назвами. Які функції вони виконують?

Частина органа Номер малюнка Функція
А передні корінці спинного мозку 4 передається збудження від спинного мозку до м’язів та інших органів
Б барабанна перетинка 3 передача звукових коливань
В склисте тіло 1 підтримка глазного яблука
Г довгастий мозок 2 рефлекторна та провідникова

8. У чому полягає профілактика нервових захворювань?
Ведення здорового способу життя, використання лікарських препаратів тільки за призначенням, при симптомах — звернутись до лікаря

9. Установіть відповідність між частинами органів, позначеними на малюнках стрілками, та їхніми назвами. Які функції вони виконують?

Частина органа Номер малюнка Функція
А задні корінці спинного мозку 2 передача сигналів у спинний, а потім головний мозок
Б середній мозок 4 регуляція м’язового тонусу
В молоточок 1 сприйняття коливання від барабанної перпонки
Г рогівка 3 пропуск світла, фокусування зображення

10. Поясніть, чому важливо дотримуватися режиму праці й відпочинку.
Це необхідно для того, щоб тримати свій фізичний та психологічний стан у нормі й недопускати перевантаження організму.

11. Обґрунтуйте значення сенсорних систем для забезпечення процесів життєдіяльності організму.
Інформацію про стан зовнішнього та внутрішнього середовищ організм отримує за допомогою сенсорних систем, які аналізують (розрізняють) цю інформацію, забезпечують формування відчуттів і уявлень, а також специфічних норм пристосувальної поведінки.

12. Поясніть роль сенсорних систем у забезпеченні зв'язку організму із зовнішнім середовищем.
Зовнішні сенсорні системи сприймають і аналізують зміни зовнішнього середовища. Сюди слід включити зорову, слухову, нюхову, смакову, тактильну, температурну сенсорні системи, збудження яких сприймається суб’єктивно у вигляді відчуттів.

Повідомити про помилку