Вправа 20

4. Визначте силу натягу нитки (див. рис. 20.1, б), якщо електричне поле діє на кульку із силою 56 мН, об’єм кульки — 4 см3, середня густина — 0,6 г/см3.

Дано:

Розв'язання:

Fел. = 156 мН = 0,156 Н
V = 0,4 см3 = 0,4 · 10–6 м3
ρ = 12 г/см3  = 12 000 кг/м3

Якщо кулька нерухома, можна вважати, що сили, які діють на неї, скомпенсовані, тобто:

Fел.Fпр.Fтяж.,

де Fтяж. = mg; mρV.

Отже, Fпр.Fел. – ρVg.

[Fпр.] = Н –  кг · м3 · Н  = Н;
м3 · кг

Fпр. — ?

Fпр. = 0,156 – 600 · 4 · 10–6 · 9,8 = 0,0032 (H) = 32 мН.

Відповідь: сила натягу нитки 32 мН.

6. Чи може частинка мати електричний заряд, що дорівнює 8⋅ 10–19 Кл? –2,4 ⋅ 10–19 Кл? 2,4 ⋅ 10–18 Кл? Поясніть свою відповідь.

Дано:

Розв'язання:

q1 = 8 · 10–19 Кл
q2 = –2,4 · 10–19 Кл
q3 = 2,4 · 10–19 Кл

Кількість електронів знаходимо за формулою q = Ne.

N q ;
e
[N] =  Кл   = [ ];
Кл
N1 8 · 10–19  = –5 (може).
–1,6 · 10–19
N2 –2,4 · 10–19  = 1,5 (не може).
–1,6 · 10–19
N3 2,4 · 10–18  = –15 (може).
–1,6 · 10–19

N1 — ?

N2 — ?

N3 — ?

Відповідь: так, ні, так.

Коментарі

Всього коментарів: 0

MOBSTER START