1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Фізика
  4. Бар’яхтар

Вправа 27

2. Сила струму в провіднику 200 мА. Протягом якого часу через поперечний переріз провідника проходить заряд, що дорівнює 24 Кл?

Дано:

Розв'язання:

I = 200 мА = 0,2А
q = 24 Кл

Користуємося формулою для сили струму:

I q , тоді t q ;
t I
[t] =  Кл  =  А · с  = с;
А А
t 24  = 120 (с) = 2 хв.
0,2

t — ?

Відповідь: протягом 2 хв проходить заряд через поперечний переріз провідника.

4. На рис. 3 показано вимірювання сили струму в електричному колі. Накресліть схему електричного кола, позначте полярність клем амперметра. Визначте заряд, який проходить через поперечний переріз нитки розжарення лампи за 10 хв.

Дано:

Розв'язання:

t = 10 хв = 600 с
I = 0,3 А

Користуємося формулою для сили струму:

I =  q , тоді q = I · t.
t

[q] = A · с = Кл;

q = 0,3 · 600 = 180 (Кл).

q — ?

Відповідь: заряд дорівнює 180 Кл.

5. Чому дорівнює сила струму в провіднику, якщо за 10 с через його поперечний переріз проходить 2 ∙ 1020 електронів?

Дано:

Розв'язання:

t = 10 с
N = 2 · 1020

За означенням сили струму:

I q ,
t

де q — електричний заряд (q = N · e);
e = 1,6 · 10–19 Кл — елементарний заряд.

I — ?

I Ne ;
t
[I] =  Кл  =  А · с  = А;
А с
I 2 · 1020 · 1,6 · 10–19  = 3,2 (А).
10

Відповідь: 3,2 А.