1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Фізика
  4. Бар’яхтар 2016 рік

Вправа 33

2. Доведіть, що 1 В · А · с = 1 Дж.

1 В · А · с = 1 Дж · А · с  =  Дж · А · с  = Дж.
Кл А · с

3. Обчисліть роботу, яку виконає електричний струм за 15 хв роботи електродвигуна дитячої іграшки, якщо напруга на двигуні становить 10 В, а сила струму в обмотці двигуна — 0,8 А.

Дано:

Розв'язання:

t = 15 хв = 900 с
U = 10 В
I = 0,8 А

Роботу електричного струму знайдемо за формулою A = UIt.

[A] = В · А · с = Дж;

A = 10 · 0,8 · 900 = 7200 (Дж) = 7,2 кДж.

A — ?

Відповідь: робота струму дорівнює 7,2 кДж.

4. Два провідники опорами 10 і 25 Ом увімкнено до мережі, напруга в якій дорівнює 100 В. Визначте, яку роботу виконає електричний струм у кожному провіднику за 5 хв, якщо провідники з’єднати: а) паралельно; б) послідовно.

5. Визначте силу струму, яку споживає електродвигун підіймального крана, якщо вантаж масою 1 т кран підіймає на висоту 19 м за 50 с. ККД електродвигуна становить 80 %, напруга на клемах — 380 В.

6. Дві електропечі, спіралі яких мають однакові опори, спочатку ввімкнули в мережу послідовно, а потім паралельно. У якому випадку електропечі споживали більшу потужність і в скільки разів?

Повідомити про помилку