1. ДЗ
  2. 8 клас
  3. Фізика
  4. Бар’яхтар 2021 рік

Вправа 24

1. Наведіть не згадані в § 24 приклади побутових технічних пристроїв, робота яких ґрунтується на тепловій дії струму.

2. Чому користування електричними приладами та пристроями вимагає особ ливої обережності?

3. Чому спалах блискавки супроводжується громом?

4. Деякі риби, наприклад електричний скат і електричний вугор, використовують дію електричного струму для захисту, полювання, орієнтації в просторі. Скористайтеся додатковими джерелами інформації та дізнайтеся про таких риб більше.

5. Електрообігрівач, який працює в кімнаті, виділяє протягом доби 81 МДж теплоти. Скільки дров потрібно спалити в каміні, щоб передати кімнаті ту саму кількість теплоти? ККД каміна 45 %.

Дано:

Розв'язання:

Qкор. = 81 МДж = 810 000 000 Дж
η = 45 %

Користуємося формулою для ККД:

η  Qкор.  · 100 %, де Qповн. = qm.
Qповн.

Значення питомої теплоти згоряння палива знаходимо з таблиці:

q = 10 МДж  = 10 000 000  Дж ;
кг кг

m — ?

η Qкор.  · 100%;
qm
m Qкор.  · 100%;
[m] =  Дж ·кг · %  = кг;
Дж · %
m 81 000 000 · 100  = 18 (кг).
10 000 000 · 45

Відповідь: потрібно спалити 18 кг дров.

Повідомити про помилку