1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Фізика
  4. Бар’яхтар 2021 рік

Вправа 32

1. Електричне коло складається з акумулятора та трьох з’єднаних паралельно електричних ламп. Накресліть схему цього кола.

E10

2. На рис. 1 зображено схему ділянки електричного кола. Відомо, що опір R1 становить 100 Ом, опір R2 — 150 Ом, показ амперметра — 2,4 А. Визначте напругу на ділянці.

 

3. Дві електричні лампи з’єднали паралельно й приєднали до джерела струму, напруга на якому становить 120 В. Визначте силу струму в кожній лампі й у нерозгалуженій частині кола, якщо опір однієї лампи дорівнює 200 Ом, а другої — 300 Ом.

 

4. Однакові за довжиною та поперечним перерізом дроти — залізний, мідний і срібний — з’єднали паралельно та підключили до джерела струму. У якому дроті сила струму буде найбільшою?

 

5. Визначте загальний опір ділянки кола, зображеної на рис. 32.6, б, якщо R1 = 7 Ом; R2 = 1 Ом; R3 = 5 Ом; R4 = 12 Ом; R5 = 4 Ом. Якою буде загальна сила струму в ділянці кола, якщо до неї прикласти напругу 4 В?

 

6. Чому дорівнює напруга на полюсах джерела струму, яке живить коло (рис. 2), якщо R1 = 3 Ом; R2 = 2 Ом; R3 = 8 Ом? Показ амперметра — 0,1 А.

 

7. Опір усіх резисторів на ділянці електричного кола (рис. 3) є однаковим і дорівнює 5 Ом. До ділянки кола прикладено постійну напругу. Який ключ потрібно замкнути, щоб показ приладу A2 був нижчим від показу приладу A1? Яке значення сили струму буде показувати прилад A1, якщо замкнути ключ К1? Відомо, що прилад A2 показує 300 мА, якщо всі ключі розімкнені.

8. Ви маєте 4 резистори з опором R 0 кожний. Скільки різних опорів і які саме ви можете отримати, використовуючи всі резистори одночасно?

9. Щоб виміряти силу струму, більшу за ту, на яку розрахований амперметр, можна скористатися тим самим амперметром. Паралельно амперметру слід під’єднати резистор — шунт (рис. 4). У разі застосування шунта струм ділиться на дві частини: одна йде через амперметр, а друга — через шунт: I = IА + Iш . Шунт якого опору слід під’єднати паралельно амперметру опором 0,07 Ом, щоб збільшити межу вимірювання амперметра від 2 до 10 А?

Повідомити про помилку