1. ДЗ
  2. 8 клас
  3. Фізика
  4. Бар’яхтар 2021 рік

Вправа 36

1. Електрон міститься в електричному полі, силові лінії якого зображено на рисунку. Як направлена сила, з якою це поле діє на електрон?

Силові лінії електричного поля починаються на позитивному заряді, а закінчуються на негативному. Електрон — негативно заряджена частинка. Тому сила, з якою поле діє иа електрон, напрямлена проти напрямку силових ліній поля.

2. Яке твердження з наведених є істинним?

а) зі збільшенням температури опір металів збільшується.

3. Металева нитка розжарення електричної лампи поступово тоншає через випаровування металу з її поверхні та врешті-решт перегоряє. Поясніть, чому нитка перегоряє в найтоншому місці й найчастіше саме в той момент, коли лампу вмикають.

Відомо, що зі збільшенням температури опір металів збільшується. В момент вмикання лампи нитка розжарення «холодна», тому її опір мінімальний, а сила струму максимальна. Тому, відповідно до закону Джоуля — Ленца, в цей момент виділяється найбільша кількість теплоти. У місці з найменшим діаметром нитка розжарення може розірватися, і лампа перегорить.

4. У металевому провіднику завдовжки 10 см і з площею поперечного перерізу 0,4 см2 тече струм силою 80 А. Якою є середня швидкість напрямленого руху електронів у провіднику, якщо в кожному кубічному сантиметрі провідника міститься 2,5 ⋅ 1022 вільних електронів?

Дано:

Розв'язання:

l = 10 см = 0,1 м
S = 0,4 см2 = 4 · 10–5 м2
I = 80 А
N = 2,5 · 1022
V = 1 см3 = 10–6 м3
e = –1,6 · 10–19 Кл

Якщо концентрація вільних електронів у провіднику n за проміжок часу t через поперечний переріз провідника при швидкості υ вільних електронів проходить електричний заряд q= e · n · S · υ · t.

Сила струму I q , тому I = enSυ enSυ , тому υ IV ;
t V enS
υ 80 А · 106 м3  = 5 · 10–4  м  = 0,5  мм .
1,6 · 10–19 Кл · 2,5 · 1022 · 4 · 10–5 м2 с с

υ — ?

Відповідь: 0,5 мм/с.

5. Визначте значення і знак заряду отриманого йона, якщо: а) нейтральний атом міді втратив два електрони; б) нейтральний атом хлору приєднав один електрон.

а) Нейтральний атом міді втратив два електрони. Так як атом нейтральний, то його початковий заряд q = 0; втративши 2 електрони, нейтральний атом міді стає позитивним йоном із зарядом q1 = +3,2 · 10–19 Кл.
б) Нейтральний атом хлору приєднав один електрон. Нейтральний атом хлору стає негативним йоном із зарядом q1 = –1,6 · 10–19 Кл.

Повідомити про помилку