1. ДЗ
  2. 8 клас
  3. Фізика
  4. Бар’яхтар 2021 рік

Вправа 39

1. В електричному полі, створеному двома різнойменно зарядженими пластинами (рис. 1), міститься йонізований газ. Перенесіть рисунок до зошита. Зобразіть лінії електричного поля між пластинами. Покажіть напрямок руху електронів, позитивних йонів, негативних йонів. Яким буде рух нейтральних частинок?

Нейтральні частинки рухаються хаотично.

 

2. Чому в разі охолодження газів їхня провідність падає?

В разі охолодження газів число йонів швидко зменшується (процес рекомбінації), і газ знову стає діелектриком.

 

3. Чим йонізація газів відрізняється від електролітичної дисоціації?

При електролітичній дисоціації не виникає вільних електронів, для її протікання не потрібен іонізатор.

 

4. Що спільного і в чому різниця між електричним струмом у газах, рідинах і металах?

Носіями електричних зарядів в металах є тільки вільні електрони, а в електролітах і газах — йони. Процес утворення йонів: в електролітах — електролітична дисоціація, в газах — йонізація.

 

5. Цікавим прикладом несамостійного газового розряду є газовий розряд у плазмовій кулі (рис. 2). Розріджений газ у кулі йонізується електричним струмом дуже високої частоти. Ті з вас, хто бачив, як працює така лампа, напевно, згадають: якщо кулі торкнутися рукою, то промені притягуються до руки. Скористайтеся додатковими джерелами інформації та дізнайтеся, чому це відбувається, що є спільним між цим явищем і роботою сенсорного екрана, хто був винахідником плазмової кулі, та ін.

 

6. Заповніть таблицю. У кожному стовпчику наведіть не менш ніж п’ять прикладів фізичних величин.

Фізичні величини, які характеризують
певну речовину певне фізичне тіло певний фізичний процес
густина маса час
питома теплоємність об’єм швидкість
температура кипіння температура сила
питомий опір вага тиск
електрохімічний еквівалент електричний заряд зміна температури

Повідомити про помилку