Завдання 205

За який час крізь поперечний переріз провідника пройде заряд 10 Кл при силі струму 2 А?

Дано:

Розв'язання:

q = 10 Кл
I = 2 А

Час проходження електричного заряду знаходимо з рівняння для сили струму.

I q , тоді t q ;
t I
[t] =  Кл  =  А · с  = с;
А А

t — ?

t 10  = 5 (с).
2

Відповідь: час проходження заряду дорівнює 5 с.