Завдання 206

Амперметр, увімкнений в електричне коло, показує силу струму 4 А. За який час крізь цей амперметр пройде заряд 20 Кл?

Дано:

Розв'язання:

I = 4 А
q = 20 Кл

Аналогічно № 205.

t q ; [t] =  Кл  =  А · с  = с; t 20  = 5 (с).
I А А 4

t — ?

Відповідь: час проходження заряду 5 с.