Завдання 257

257. Опір кола, що складається з двох послідовно з’єднаних однакових ламп і реостата, дорівнює 1020 Ом. Який опір кожної лампи, якщо опір реостата дорівнює 120 Ом?