Завдання 268

Обчисліть роботу струму в електричній лампі за 10 хв, якщо сила струму в ній становить 0,2 А і прикладено напругу 220 В.

Дано:

Розв'язання:

t = 10 хв = 600 с
I = 0,2 А
U = 220 В

Роботу електричного струму знаходимо за формулою A = UIt.

[A] = В · А · с = Дж;

А = 220 · 0,2 · 600 = 26 400 (Дж) = 26,4 кДж.

A — ?

Відповідь: робота струму дорівнює 26,4 кДж.