1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Фізика
  4. Сиротюк 2016 рік

Завдання 306

Якою була сила струму під час електролізу розчину мідного купоросу, якщо за 50 хв на катоді виділилося 1,98 г міді?

Дано:

Розв'язання:

t = 50 хв = 3000 с
m = 1,98 г = 1,98 ·10–3 кг

Користуємося законом електролізу:

m = kIt.

I m , де k = 0,33 · 10–6  кг  — електрохімічний еквівалент міді.
kt Кл

I — ?

[I] =  кг · Кл  =  А · с  = А;
кг · с с
I =  1,98 ·10–3  = 2 (А).
0,33 · 10–6 · 3000

Відповідь: сила струму 2 А.