1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Географія
  4. Бойко 2021 рік

Параграф 14. Геологічна історія

1. Користуючись геохронологічною таблицею, з’ясуйте:
а) яка ера найдавніша;
б) яка ера триває й нині;
в) у якій ері розрізняють найбільше періодів;
г) в яку еру відбувалося альпійське горотворення.

а) архейська
б) кайнозойська
в) у палеозойській ері розрізняють 6 періодів (перм, карбон, девон, силур, ордовик і кембрій).
г) в кінці мезозойської і в основному сформувалась протягом кайнозойської ери

 

2. За геохронологічною таблицею на с. 74–75 охарактеризуйте історію розвитку земної кори в Україні:
а) на Східноєвропейській платформі;
б) у Середземноморському рухомому поясі.

 

3. Як на території України змінилися природні умови під час дніпровського зледеніння?

Під тиском величезної маси льодовика земна кора України опускалася, тоді як у післяльодовикову епоху, ніби зітхнувши з полегшенням, вона піднялася. Незважаючи на опускання кори, Чорне море не наступало на південь України. Навпаки, його рівень був більш як на 100 м нижчий, ніж тепер. Це тому, що під час зледеніння воно втрачало зв’язок із Середземним морем і не отримувало притоку річкової води із замерзлого суходолу. Після танення льодовика сформувалося сучасне природне середовище – рельєф, річкова мережа, ґрунти, рослинність і тваринний світ.

 

4*. Поміркуйте, як про такі давні події, що відбувалися під час геологічної історії Землі й відображені в геохронологічній таблиці, змогли дізнатися люди. Адже, коли це відбувалося, їх на Землі ще не існувало.

У таких випадках геологи використовують радіологічний метод дослідження. Він полягає у визначенні віку гірських порід за часом напіврозпаду радіоактивних елементів, що обов’язково хоч у деякій кількості містяться в них. Завдяки радіологічним методам дослідження укладено геохронологічну таблицю та геологічні карти.

Повідомити про помилку