1. ДЗ
  2. 8 клас
  3. Географія
  4. Кобернік (підсумкові контрольні роботи)

Підсумкова контрольна робота 1

ВАРІАНТ І

1. Яка площа України?
В. 603,7 тис. км2.

2. Київський — це час..
В. Другого годинного поясу.

3. Як називається час на одному меридіані в даний момент?
А. Поясний.

4. Як називають кут між напрямком на Північний географічний полюс та напрямком на даний предмет?
А. Істинний азимут.

5. Як називають картографічні проекції, які правильно передають кути та форми географічних об'єктів, але спотворюють площі та довжини?
Г. Рівнокутні.

6. В якій картографічній проекції градусна сітка має такий вигляд?
Г. Конічна.

7. На які групи поділяються карти за змістом?
Б. Загальногеографічні, тематичні, комплексні.

8. Що зображено на політичній карті світу?
Б. Держави та залежні території.

9. Які міста України мають назви, відмінні від назви адміністративних одиниць, центрами яких вони є?
3, 5, 6

10. Виберіть області України, розташовані на обох берегах Дніпра.
1, 5, 6

11. Знайдіть правильні твердження про географічне положення України.
3, 6, 1

12. Виберіть ознаки топографічних карт.
3, 5, 7

13. Розставте проти годинникової стрілки країни, з якими межує Україна, починаючи зі східного кордону.
1Г, 2А, 3Б, 4В

14. Установіть послідовність входження територій до складу України.
1Г, 2В, 3Б, 4А

15. Розташуйте міста України в порядку зменшення в них місцевого часу.
1А, 2Г, 3Б, 4В

16. За наведеними прямокутними координатами розставте точки з півночі на південь.
1В, 2А, 3Б, 4Г

17. Установіть відповідність між цифрами на карті та назвами областей України.
1Г, 2В, 3А, 4Б

18. Установіть відповідність між географічними об’єктами України та їх характеристиками.
1Б, 2Д, 3В, 4А

19. Установіть відповідність між географічними координатами міст та різницею місцевого часу між ними.
1Г, 2А, 3Д, 4Б

20. Установіть відповідність між географічними об'єктами та способом їх зображення на тематичних картах?
1Б, 2Г, 3А, 4В

21. Розв’яжіть задачі:

А. В якому місті і на скільки хвилин раніше сходить сонце: у Запоріжжі (48° пн.ш., 33° сх.д.) чи Хмельницькому (49° пн.ш., 27° сх.д.)?
33° сх.д. – 27° сх.д. = 6° сх. д.
6° · 4' = 4 хв.
У Запоріжжі сонце сходить раніше на 24 хв.

Б. За місцевим часом у Вінниці (49° пн.ш., 28°30' сх.д.) 15 год. 45 хв. Котра година в даний момент за місцевим часом в Ужгороді (47°30' пн.ш., 22° 30' сх.д.)?
28°30' – 22°30' = 6° — різниця у географічному положенні;
6 · 4 = 24 хв. — різниця у часі;
15 год 45 хв – 0 год. 24 хв. = 15 год. 21 хв. — у Ужгороді.

22. Дайте відповідь на питання. Розтлумачте поняття «географічне положення» та назвіть його складові.

Географічне положення — положення будь–якого пункта на поверхні Землі щодо інших територій або об’єктів, акваторій чи країн.

Основними складовими географічного положення є: кордон та відносини з сусідніми державами, економічний та соціальний розвиток сусідніх країн; вихід до моря чи океану, що дає можливість до морського торгу; проходження важливих торговельних, транспортних та інших енергетичних шляхів.

23. Позначте на фрагменті топографічної карти точки 1 та 2 за їхніми географічними координатами. Визначте їхні прямокутні координати та абсолютні висоти. Результати запишіть їх у таблицю.

№ точки Прямокутні координати Абсолютні висоти
1 65 : 07 214,3
2 66 : 09 170

ВАРІАНТ ІІ

1. Виберіть ознаки державного ладу України.
В. Президентсько–парламентська республіка, унітарна держава.

2. Оберіть варіант, у якому вказано всі три міста, що є обласними центрами?
В. Чернівці, Київ, Донецьк.

3. Місцевий час є однаковим в межах...
Г. Одного меридіана.

4. Як називають кут між напрямком на Північний магнітний полюс та напрямком на даний предмет?
Б. Істинний азимут.

5. Як називають картографічні проекції, які правильно передають площі географічних об'єктів, але спотворюють кути та форми?
В. Рівновеликі.

6. В якій картографічній проекції градусна сітка має такий вигляд?
Г. Конічна

7. На які групи поділяються карти за охопленням території?
В. Світові та регіональні.

8. Хто з учених вперше склав детальні топографічні карти території України та помістив їх у книжці «Опис України»?
Б. Гійом де Боплан.

9. Які адміністративно–політичні одиниці є у складі України?
1, 3, 4

10. Виберіть області України, які мають вихід до державного кордону України.
1, 3, 7

11. Знайдіть правильні твердження про географічне положення України.
1, 5, 7

12. Що належить до математичної основи географічної карти?
1, 5, 7

13. Розставте країни, з якими межує Україна на заході з півдня на північ.
1В, 2Г, 3А, 4Б

14. Установіть послідовність входження територій до складу України.
1Б, 2В, 3Г, 4А

15. Розташуйте міста України в порядку збільшення в них місцевого часу.
1В, 2А, 3Г, 4Б

16. За наведеними прямокутними координата– и розставте точки з півночі на південь.
1А, 2В, 3Б, 4Г

17. Установіть відповідність між цифрами на карті та назвами областей України.
1Д, 2Б, 3В, 4А

18. Установіть відповідність між географічними об’єктами України та їх характеристиками.
1А, 2Д, 3Г, 4Б

19. Установіть відповідність між географічними координатами міст та різницею місцевого часу між ними?
1Б, 2Г, 3А, 4Д

20. Установіть відповідність між географічними об'єктами та способами їх зображення на тематичних картах?
1А, 2Г, 3Д, 4В

21. Розв’яжіть задачі:

А. В якому місті і на скільки хвилин раніше сходить сонце: в Одесі (46° пн.ш., 31° сх.д.) чи Сумах (51° пн.ш., 35° сх.д.)?
35° – 31° = 4° — різниця у географічній довготі;
4° · 4 = 16 хв — різниця у часі;
Сонце сходить раніше у Сумах на 16 хв.

Б. За місцевим часом в Житомирі (50°30´ пн.ш., 28°30´ сх.д.) 12 год. 15 хв. Котра година в даний момент за місцевим часом в Івано–Франківську (49° пн.ш., 24°30´ сх.д.)?
28°30´ – 24°30´ = 4° — різниця у географічній довготі;
4° · 4 = 16 хв — різниця у часі;
12 год 15 хв – 16 хв = 11 год 59 хв.

22. Дайте відповідь на питання. Що таке картографічні проекції? Для чого вони необхідні. Чи можна створити дрібномасштабну карту без спотворень? Відповідь обґрунтуйте.

Картографічна проекція — спосіб зображення земного сфероїда на площині, при якому кожній точці зображуваної поверхні відповідає точка, яка називається її зображенням на площині.

Вони необхідні для того, щоб відтворити поверхню Земної кулі з найменшими спотвореннями. Я вважаю, що дрібномасштабну карту неможливо створити без спотворень, бо Земля має шароподібну форму, а при перенесенні на площину ми правильність кутів або сторін.

 23. Позначте на фрагменті топографічної карти точки 1 та 2 за їхніми географічними координатами. Визначте їхні прямокутні координати та абсолютні висоти. Результати запишіть їх у таблицю.

№ точки Прямокутні координати Абсолютні висоти
1 65 : 08 197,1
2 65 : 09 171,3

Повідомити про помилку