1. ДЗ
  2. 8 клас
  3. Географія
  4. Кобернік (підсумкові контрольні роботи)

Підсумкова контрольна робота 4

ВАРІАНТ 1

1. Що таке ландшафт (природний комплекс)?

А. Сукупність компонентів живої природи на певній території.

2. Що належить до провідних ландшафтотвірних чинників?

Г. Сонячна енергія.

3. Визначте правильний варіант ланцюга «зволоження — ґрунти — рослина тварина» у Лісовій природній зоні України.

Г.  K = 1 — бурі лісові — ялиця — тетерук.

4. У якому з хребтів Українських Карпат знаходиться їх найвища точка?

В. Полонинсько-Чорногорські Карпати.

5. Що називають куестами в Кримських горах?

В. Асиметричні хребти.

6. Що занесене до Зеленої книги України?

Г. Зникаючі, рідкісні та типові рослинні угруповання.

7. Що таке національний природний парк?

Б. Територія з охороною природно;о комплексу, створена для моніторингу стану навколишнього середовища та міжнародного обміну знаннями та досвідом з охорони та використання природи.

8. Для якого з морських природних комплексів України характерні такі властивості поверхневих водних мас: температура взимку +8 °С, влітку + 24 °С, солоність 18%о, течії проти годинникової стрілки?

Г. Керченська протока.

9. Виберіть зональні ландшафти України.

1. Мішанолісові.
4. Степові.
6. Лісостепові.

10. Виберіть правильні твердження про Українські Карпати.

3. У Карпатах є полого-хвилясті безлісі ділянки, які називають верховиною.
4. Карпати відзначаються найгустішою річковою мережею в Україні.
5. Висотна поясність ландшафтів в Карпатах менш виражена, ніж у Кримських горах.

11. Оберіть елементи берегової лінії Азовського моря.

1. Затока Сиваш.
4. Бердянська затока.
6. Арабатська Стрілка.

12. Оберіть тварин, що живуть у Чорному морі.

2. Дельфін Афаліна.
1. Осетер.
3. Катран.

13. Складіть логічний ланцюжок, що відображає взаємозв'язки компонентів у природному комплексі суходолу.

1Г, 2Б, 3А, 4В

14. Розставте одиниці фізико-географічного районування в порядку зменшення їх площі.

1Г, 2А,3Б, 4В

15. Розташуйте міста з заходу на схід, якими проходить південна природної підзони Мішаних Лісів на території України.

1Б, 2Г, 3А, 4В

16. Розташуйте з півночі на південь основні форми рельєфу Кримських гір.

1Г, 2В, 3Б, 4А

17. Установіть відповідність між ґрунтами та природними комплексами, в межах яких вони сформувалися.
1Б, 2А, 3Г, 4Д

18. Установіть відповідність між категоріями природоохоронних територій та їх назвами.

1Д, 2А, 3В, 4Б

19. Установіть відповідність між назвами природоохоронних території, їх положенням у межах природних комплексів України та належністю до певних категорій.

1А, 2Б, 3Д, 4В

20. Установіть відповідність між природними компонентами та їх належністю до певних груп природних ресурсів та природних умов.

1В, 2А, 3Д, 4Б

21. які екологічні проолеми виникли в Україні в зв'язку з використанням земельних ресурсів? Які існують шляхи їх подолання?

- постійне зменшення вмісту гумусу;
- погіршення властивостей грунту;
- ерозія грунітв;
- переущільнення грунтів;
- висушування земель;
- забруднення грунітв;
- засолення грунітв.

22. Назвіть райони екологічної кризи в межах України. Поясніть, чому вони склалися. Чи є можливості поліпшити екологічну ситуацію в них?

Районами екологічної кризи є Чорнобильська зона, західні схили Карпат та ін.
Вони склалися через людину, бо саме людина є причиною екологічних катастроф. Необережне, недбайливе ставлення до природи призводить до фатальних наслідків.

Завдання на контурній карті

ВАРІАНТ 2

1. Яка з природних зон України поділяється на три підзони?
Г. Степи.

2. Що належить до провідних ландшафтотвірних чинників?
Г. Робота текучих вод.

3. Визначте правильний варіант ланцюга «зволоження — ґрунти — рослина — тварина» у природній зоні Степів.
B. K<1 — чорноземи — типчак — ховрах.

4. Яка з вершин у Кримських горах є лаколітом?
Б. Аюдаг.

5. Що називають яйлами в Кримських горах?
Б. Плоскі безлісі вершини гір.

6. Що занесене до Червоної книги України?
В. Зникаючі та рідкісні види живих організмів.

7. Що таке біосферний заповідник?
А. Територія, яка повністю вилучена з господарського використання людини з охороною природного комплексу.

8. Для якого з морських природних комплексів України характерні такі властивості поверхневих водних мас: температура взимку 0°С, влітку +26°С, солоність 14%о, течії проти годинникової стрілки?
Г. Керченська протока.

9. Виберіть азональні природні комплекси України.
3. Східноєвропейські рівнині.
4. Східнокарпатські гірські лучно-лісові.
6. Кримські гірські.

10. Виберіть правильні твердження про Кримські гори.
4. У Кримських горах знаходиться найвищий водоспад та найглибший річковий каньйон в Україні.
5. В Кримських горах знаходиться більша частина карстових печер України.
6. Лісовий пояс у Кримських горах обривається на значно менших висотах, ніж у Карпатах.

11. Оберіть елементи берегової лінії Чорного моря.
2. Острів Зміїний.
3. Острів Джарилгач.
5. Феодосійська затока.

12. Оберіть тварин, що живуть в Азовському морі.
1. Осетер.
4. Білуга.
6. Севрюга.

13. Складіть логічний ланцюжок, що відображає взаємозв’язки компонентів у природному комплексі моря.
1А, 2Г, 3В, 4Б

14. Розставте групи ландшафтів в порядку зменшення їх рангу.
1Б, 2А, 3Г, 4В

15. Розташуйте міста з заходу на схід, якими проходить межа між природними зонами Лісостепів та Степів на території України.
1Б, 2В, 3А, 4Г

16. Розташуйте з заходу на схід хребти Українських Карпат.
1А, 2В, 3Б, 4Г

17. Установіть відповідність між назвами природних комплексів України та їх рангами.
1А, 2Б, 3Д, 4В

18. Установіть відповідність між категоріями природоохоронних територій та їх назвами.
1Г, 2В, 3А, 4Д

19. Установіть відповідність між назвами природоохоронних території, їх положенням у межах природних комплексів України та належністю до певних категорій.
1Д, 2Б, 3А, 4В

20. Установіть відповідність між природними компонентами та їх належністю до певних груп природних ресурсів та природних умов.
1Д, 2Г, 3А, 4В

21. Які екологічні проблеми виникли в Україні в зв'язку з використанням водних ресурсів? Які існують шляхи їх подолання?
- пересушення грунтів та втрата властивостей, внаслідок чого на цих землях вимирає рослинність та руйнується харчовий природний ланцюг.

22. Назвіть район екологічної катастрофи в межах України. Поясніть, чому він виник. Чи є можливості поліпшити екологічну ситуацію на цій території?
Чорнобильська зона відчуження виникла внаслідок аварії на атомній електростанції та подалбшого радіоактивного забруднення місцевості. На жаль, повністю дезактивувати територію неможливо, оскільки радіація проникла у грунт, рослини, підземні води тощо.

Завдання на контурній карті

Повідомити про помилку