1. ДЗ
  2. 8 клас
  3. Географія
  4. ВОВК (зошит для контролю навчальних досягнень) 2016 рік

Тематичний блок V. Рослинність. Тваринний світ України. Ландшафти України

ВАРІАНТ 1

1. Укажіть найпоширеніший тип ґрунтів у зоні мішаних лісів.
В дерново-підзолисті

2. Визначте за наведеною ілюстрацією назву біосферного заповідника України.
А «Асканія-Нова»

3. Визначте тварину, занесену до Червоної книги України.
Г

4. Укажіть рослину, занесену до Червоної книги України.
Б тюльпан дібровний

5. Назвіть рівнину, повністю розташовану в межах природної зони степу.
ВПриазовська височина

6. Позначте головну причину високої біологічної продуктивності Азовського моря.
Б мілководність

7. Природна зона з переважанням трав'янистої рослинності, в основному злаково-бобової — це степова зона.

8. Каленик Геренчук — один із засновників української геоморфології

9. Чорно море здійснює водообмін зі Світовим океаном через протоку Босфор

10. Позначте на контурній карті розташування географічних об’єктів України відповідними умовними знаками та цифрами: 1 — Карпатський біосферний заповідник. 2 — Український степовий природний заповідник. 3 — Шацький національний природний парк. 4 — Азово-Сиваський національний природний парк. 5 — острів Джарилгач, 6 — природний заповідник «Медобори».

11. Порівняйте ступінь господарської освоєності людиною Українського Полісся та Українського Лісостепу.
Українське Полісся — природна зона, яка охопила північ України і простяглася від Чернігівщини до Волині.

Український Лісостеп — найбільша природна зона на території нашої країни. Вона простяглася майже через усю Україну.

Ці дві природні зони є сусідами, однак ступінь освоєності людиною цих зон значно відрізняється. Українське Полісся є дуже заболоченим, що унеможливлює вирощування злакових та повноцінний розвиток господарства. На території Полісся можна вирощувати вологолюбні культури (рис), видобувати торф.

Лісостеп засвоєний набагато краще. Чорноземи тут сприяють вирощуванню майже всіх видів злакових.

ВАРІАНТ 2

1. Укажіть найпоширеніший тип ґрунтів у зоні степів.
Г чорнозем

2. Визначте за наведеною ілюстрацією назву біосферного заповідника України.
В Карпатський

3. Визначте тварину, занесену до Червоної книги України.
В

4. Укажіть рослину, занесену до Червоної книги України.
В липа дрібнолиста

5. Назвіть рівнину, повністю розташовану в межах природної зони степу.
В Придніпровська низовина

6. Позначте головну причину майже повної відсутності живих організмів у глибинних водах Чорного моря.
В наявність розчиненого у воді сірководню

7. Природна зона з переважанням хвойної і листяної деревної та чагарникової рослинності, — це зона мішаних лісів.

8. Василь Докучаєв — видатний дослідник, природознавець, геолог і вчений-ґрунтознавець України 

9. Азовське море здійснює водообмін зі Світовим океаном через Керченську протоку.

10. Позначте на контурній карті розташування гідрологічних об'єктів України відповідними умовними знаками та цифрами: 1 — Чорноморський біосферний заповідник. 2 — Поліський природний заповідник. 3 — національний природний парк «Подільські Товтри», 4 — національний природний парк «Синевир». 5 — острів Зміїний, 6 — регіональний ландшафтний парк «Меотида».

11. Порівняйте ступінь господарської основності людиною Українського Полісся та Українського Степу.
Українське Полісся — це територія, яка простягається від Волині до Чернігівщини і займає північ України.

Український Степ — дещо більший за територією ніж Полісся, простягається він зі сходу країни до Одеської області.

Степ має у своєму розпорядженні найбагатші землі у світі — чорноземи, тому він освоєний значно краще ніж заболочене Полісся. Степ сприяє господарській діяльності людини і перш за все там вирощують злакові культури.

Полісся, в свою чергу, багате на торф, та сприяє вирощуванню вологолюбних рослин.

Повідомити про помилку