Номер 648

1) За теоремою про суму кутів опуклого многокутника маемо:

180° · (n - 2); n = 9, отже, 180° (9 - 2) = 180° · 7 = 1260°.

Відповідь: 1260°.

2) За теоремою про суму кутів опуклого многокутника маемо:

180° · (n - 2); n = 16, отже, 180° · (16 - 2) = 180° · 14 = 2520°.

Відповідь: 2520°.