1. ДЗ
  2. 8 клас
  3. Хімія
  4. Григорович 2021 рік

§ 24. Молярний об’єм

1. Який об’єм займають за нормальних умов: а) 2 моль азоту; б) 0,5 моль кисню; в) 0,25 моль фтору?

Дано:

Розв'язання:

n(N2) = 2 моль
n(O2) = 0,5 моль
n(F2) = 0,25 моль

Обчислимо об’єми газів за формулою:

V = Vm · n,

де Vm(за н. у.) ≈ 22,4 г/моль.

V(N2) = 22,4 л/моль · 2 моль = 44,8 л;

V(O2) = 22,4 л/моль · 0,5 моль = 11,2 л;

V(F2) = 22,4 л/моль · 0,25 моль = 5,6 л.

V(N2) — ?
V(O2) — ?
V(F2) — ?

Відповідь: а) 44,8 л; б) 11,2 л; в) 5,6 л.

2. Скільки молекул міститься в гумовій кулі об’ємом 5,6 л (н. у.), заповненій воднем? Чи зміниться відповідь, якщо в умові завдання водень замінити на: а) азот; б) невідомий газ; в) водопровідну воду?

Дано:

Розв'язання:

V(H2) (н. у.) = 5,6 л

1) Обчислимо кількість речовини Н2 за формулою:

n(H2) =  V(H2)  =  5,6 л  = 0,25 моль.
Vm 22,4 л/моль

N(H2) — ?

2) Обчислимо число молекул H2 за формулою:

N(H2) = NA · n = 6,02 · 1023 моль–1 · 0,25 моль = 1,505 · 1023.

3) Відповідь не зміниться, якщо в умові задачі замінити водень на азот або невідомий газ, тому що за законом Авагадро однакові об’єми різних газів за однакових умов містять однакову кількість молекул.

Відповідь зміниться, якщо в умові задачі замінити водень на водопровідну воду.

3. Визначте, який об’єм за нормальних умов займають: а) 5 моль метану CH4; б) 2 моль гідроген сульфіду H2S; в) 4,2 моль амоніаку NH3.

4. У якому об’ємі амоніаку NH3 міститься в 3 рази більше молекул, ніж у метані CH4 об’ємом 100 л (н. у.)?

5. Є два гази, узяті за нормальних умов: 10 л метану CH4 і 20 л хлору Cl2. У якому з них міститься більше молекул, а в якому — більше атомів, і у скільки разів?

6. Скільки молекул кисню міститься за нормальних умов: а) в одному кубічному метрі; б) в одному кілограмі цієї речовини?

7. Де міститься більше молекул амоніаку — у 100 г або в 100 л (н. у.)?

8. Який об’єм займають за нормальних умов: а) 10 г водню; б) 10 моль водню?

9. У чотирьох однакових посудинах містяться однакові маси таких газів: амоніак NH3, азот N2, сірчистий газ SO2, кисень O2. У якій посудині міститься найбільше молекул?

10. Порівняйте кількість молекул в 1 г амоніаку NH3 та в 1 г азоту. У якому зразку молекул більше й у скільки разів?

11. Обчисліть масу гідроген сульфіду H2S об’ємом 11,2 л за нормальних умов.

12. Маса 0,001 м3 газу (н. у.) дорівнює 1,25 г. Обчисліть масу однієї молекули цього газу.

13. Чи однакові маси та об’єми (за однакових умов) мають 1,5 моль CO2 і 1,5 моль O2? Відповідь підтвердьте розрахунками.

Дано:

Розв'язання:

n(CO2) = 1,5 моль
n(O2) = 1,5 моль

1) За умовою задачі n(CO2) = n(O2), отже, V(CO2) = V(O2).

2) Обчислимо маси речовин:

m(CO2) = M(CO2) · n = 44 г/моль · 1,5 моль = 66 г;

m(O2) = M(O2) · n = 32 г/моль · 1,5 моль = 48 г.

чи однакові маси та об’єми?

Відповідь: об’єми однакові, маси — ні.

14. На запитання: «Який об’єм займає 1 моль води за нормальних умов?»,— учень відповів: 22,4 л. Чи правильна ця відповідь? Поясніть.

За нормальних умов (t° = 0 °С, p = 101, 3 Па) вода є твердою речовиною. Газовий закон Авогадро застосовують тільки для газів.

Відповідь: ні.

Повідомити про помилку