1. ДЗ
  2. 8 клас
  3. Хімія
  4. Григорович 2021 рік

§ 30. Основи: фізичні властивості, поширеність та застосування

Контрольні запитання

1. Які основи називають лугами?

Розчинні у воді основи називаються лугами.

2. Порівняйте фізичні властивості лугів та нерозчинних гідроксидів. 

Усі основи (луги та нерозчинні гідроксиди) є твердими речовинами, без запаху, не проводять електричний струм. Проте луги розчиняються у воді, милкі на дотик, їх розчини й розплави проводять електричний струм, а нерозчинні гідроксиди не розчиняються у воді. Залежно від металічного елемента, що утворює гідроксид, основи можуть бути різного кольору, але більшість гідроксидів — це білі речовини. Всі основи є речовинами з йонними кристалічними ґратками з відповідними фізичними властивостями.

3. Наведіть приклади лугів та нерозчинних гідроксидів.

Луги: калій гідроксид КОН, натрій гідроксид NaOH

Нерозчинні гідроксиди: ферум (ІІ) гідроксид Fe(OH)2, ферум (ІІІ) гідроксид Fe(OH)3

4. Опишіть застосування кальцій гідроксиду та натрій гідроксиду. 

Кальцій гідроксид (гашене вапно) використовують в будівництві для приготування будівельних сумішей; суспензією кальцій гідроксиду у воді (вапняним молоком) навесні обмазують стовбури дерев, щоб захистити від мурах; суміш кальцій гідроксиду разом з кальцій оксидом (негашеним вапном) використовують для очищення цукру на цукрових заводах.

Натрій гідроксид (їдкий натр, або каустична сода) використовують у виробництві твердого мила, а також ліків, виготовлення скла, штучних барвників, паперу, синтетичних волокон та очищення нафти; 40%-й розчин натрій гідроксиду є засобом для очищення каналізаційних труб.

5. У складі основ обов’язково міститься:

а) гідроксильна група;

6. Речовини KОН, Fe(ОН)2, NaОН називають:

а) солями;

7. Напишіть формули основ, утворених елементами: Натрій, Калій, Ферум (III), Ферум (II), Кальцій, Барій.

NaOH, KOH, Fe(OH)3, Fe(OH)2, Ca(OH)2, Ba(OH)2

Завдання для засвоєння матеріалу

1. Як ви вважаєте, формула якої речовини зайва в переліку: Ca(OH)2, KOH, Na2O, Cu(OH)2? До якого класу неорганічних сполук належить ця речовина?

У даному переліку зайвою є формула речовини Na2O. Ця речовина є оксидом.

2. Складіть хімічні формули оксидів та гідроксидів, утворених елементами: Cu(II), Mn(II), Co(III), Li(I).

CuO і Cu(ОН)2; MnO і Mn(OH)2; Co2O3 і Co(OH)3; Li2O і LiOH.

3. Що називають: а) гашеним вапном; б) вапняною водою; в) вапняним молоком; г) їдким натром; д) каустичною содою; е) їдким калі?

Гашеним вапном називають кальцій гідроксид Ca(OH)2. Його розчин у воді називають вапняною водою, а більш концентрований розчин Ca(OH)2 називають вапняним молоком. їдким натром і каустичною содою називають натрій гідроксид NaOH. Їдкий калій — це назва калій гідроксиду KOH.

4. Твердий натрій гідроксид використовують у лабораторіях як осушувач. на якій властивості лугу ґрунтується його застосування?

Гігроскопічність (поглинає вологу).

5. Обчисліть кількість речовини гідроксидів, що містяться: а) у 10 г натрій гідроксиду; б) 51,3 г барій гідроксиду; в) 15,45 г хром(III) гідроксиду.

Дано:

Розв'язання:

m(NaOH) = 10 г
m(Ba(OH)2) = 51,3 г
m(Cr(OH)3) = 15,45 г

Обчислимо кількість речовин гідроксидів за формулою:

n m ,
M

де m — маса гідроксиду за умовою задачі;
M — молярна маса гідроксиду.

n(NaOH) — ?
n(Ba(OH)2) — ?
n(Cr(OH)3) — ?

n(NaOH) =  m(NaOH)  =  10 г  = 0,25 моль;
M(NaOH) 40 г/моль
n(Ba(OH)2) =  m(Ba(OH)2)  =  51,3 г  = 0,3 моль;
M(Ba(OH)2) 171 г/моль
n(Cr(OH)3) =  m(Cr(OH)3)  =  15,45 г  = 0,15 моль;
M(Cr(OH)3) 105 г/моль

Відповідь: n(NaOH) = 0,25 моль; n(Ba(OH)2) = 0,3 моль; n(Cr(OH)3) — 0,15 моль.

6. Порівняйте, у якому зразку міститься більше атомів Гідрогену: у купрум(II) гідроксиді масою 19,6 г чи в алюміній гідроксиді масою 11,7 г.

Дано:

Розв'язання:

m(Cu(OH)2) = 19,6 г
m(Al(OH)3) = 11,7 г

1) Обчислимо кількість речовин Cu(OH)2 та Al(OH)3:

n(Cu(OH)2) =  m(Cu(OH)2)  =  19,6 г  = 0,2 моль;
M(Cu(OH)2) 98 г/моль
n(Al(OH)3) =  m(Al(OH)3)  =  11,7 г  = 0,15 моль.
M(Al(OH)3) 78 г/моль

де більше атомів Гідрогену?

2) За формулою Cu(OH)2 визначаємо, що 1 моль Cu(OH)2 містить 2 моль атомів Гідрогену, тоді 0,2 моль Cu(OH)2 міститимуть 0,4 моль атомів Гідрогену.

За формулою Al(OH)3 визначаємо, що 1 моль Al(OH)3 містить 3 моль атомів Гідрогену, тоді 0,15 моль Al(OH)3 міститимуть 0,15 моль · 3 = 0,45 моль атомів Гідрогену.

Відповідь: в алюміній(ІІІ) гідроксиді.

7. Обчисліть масові частки металічних елементів у натрій гідроксиді та калій гідроксиді. У якому гідроксиді масова частка металічного елемента більша?

Обчислимо масові частки металічних елементів у натрій гідроксиді NaOH та калій гідроксиді КОН:

ω(Na) =  Ar(Na)  =  23  = 0,575 або 57,5 %;
Mr(NaOH) 40
ω(K) =  Ar(K)  =  39  = 0,696 або 69,6 %.
Mr(KOH) 56

Відповідь: у калій гідроксиді.

Повідомити про помилку