1. ДЗ
  2. 8 клас
  3. Хімія
  4. Григорович 2021 рік

§ 40. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук

1. Складіть формули таких речовин...

Кальцій оксид СаО, калій оксид K2О, фосфор(ІІІ) оксид P2O3, барій оксид BaO, цинк оксид ZnO, сульфідна кислота H2S, карбонатна кислота Н2СО3, магній гідроксид Mg(OH)2, ферум(ІІ) гідроксид Fe(OH)2, силікатна кислота H2SiO3, купрум(ІІ) гідроксид Cu(ОН)2, літій гідроксид LiOH, калій гідроксид KOH, нікол(ІІ) сульфат NiSO4, алюміній гідроксид Al(OH)3, натрій фосфат Na3PO4, хлоридна кислота НCl, ортофосфатна кислота Н3РО4.

2. Із наведених формул речовин випишіть окремо формули та назви оксидів, кислот, основ і солей:

Оксиди — бінарні сполуки елементів з Оксигеном, у яких Оксиген виявляє ступінь окиснення –2. До оксидів належать CO2 — карбон(IV) оксид, SO3 — сульфур(VI) оксид.

Кислоти — складні речовини, які складаються з атомів Гідрогену і кислотних залишків. До кислот належать НCl — хлоридна кислота, H2SO4 — сульфатна кислота, HBr — бромидна кислота, Н3РО4 — ортофосфатна кислота, H2SiO3 — силікатна кислота, H2S — сульфідна кислота, HI — йодидна кислота.

Основи — складні сполуки, що містять металічні елементи та одну або кілька гідроксильних груп — ОН. До основ належать NaOH — натрій гідроксид, Са(ОН)2 — кальцій гідроксид, Cu(OH)2 — купрум(ІІ) гідроксид, Fe(OH)2 — ферум(ІІ) гідроксид, Mg(OH)2 — магній гідроксид, Zn(OH)2 — цинк гідроксид.

Солі — складні сполуки, що містять металічні елементи й кислотні залишки. До солей належать K2SO4 — калій сульфат, CaBr2 — кальцій бромід, CuCO3 — купрум(ІІ) карбонат, AlРО4 — алюміній ортофосфат, CuSO4 — купрум(ІІ) сульфат, Ba(NO3)2 — барій нітрат, FeCl, — ферум(ІІІ) хлорид, Na2S — натрій сульфід, Al(NO3)3 — алюміній нітрат, Ва3(РО4)2 — барій ортофосфат.

3. Невідомий оксид розчиняється у воді з утворенням розчину, що забарвлює лакмус у червоний колір. який висновок можна зробити
щодо характеру властивостей цього оксиду? Чи буде він взаємодіяти з хлоридною кислотою, натрій гідроксидом, натрій хлоридом, кальцій оксидом? Відповідь обґрунтуйте.

Лакмус набуває червоного кольору в кислотному середовищі. Отже, у воді розчинили кислотний оксид. Кислотний оксид буде реагувати з натрій гідроксидом і кальцій оксидом. Наприклад:

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + Н2О; SO2 + CaO→ CaSO3.

4. Проілюструйте генетичний зв’язок між класами неорганічних речовин на прикладі магнію й сірки. Складіть відповідні рівняння реакцій.

Магній при згорянні на повітрі утворює основний оксид MgO: 2Mg + О2 → 2MgO. MgO не приєднує воду й не утворює магній гідроксид Mg(OH)2. При горінні сірки утворюється кислотний оксид SO2, що реагує з водою з утворенням сульфітної кислоти H2SO3: S → SO2 → H2SO3. Рівняння реакцій: S + О2 → SO2; SO2 + Н2O → H2SO3. При взаємодії основного оксиду MgO й кислоти H2SO3 утворюється сіль: MgO + H2SO3 → MgSO3 + Н2О.

Повідомити про помилку