1. ДЗ
  2. 8 клас
  3. Хімія
  4. Григорович 2021 рік

§ 5. Лужні елементи, галогени та інертні елементи

1. Відмінність у фізичних властивостях літію та заліза полягає у тому, що літій значно легший від заліза та м’який (легко ріжеться ножем). Тому зваживши, наприклад, обидва зразка металів, можна визначити, який з них є літієм.

2. Складемо рівняння реакцій взаємодії хлора Cl2 з:

а) калієм Cl2 + 2K → 2KCl;
б) кальцієм Cl2 + Са → CaCl2;
в) алюмінієм 3Cl2 + 2Al → 2AlCl3;
г) воднем Cl2 + H2 → 2HCl.

3. Вища валентність Силіцію дорівнює IV. Отже, формула вищого хлориду силіцію SiCl4.

4. Складемо рівняння реакцій взаємодії калію:

а) із сіркою 2K + S → K2S;
б) з хлором 2K + Cl2 → 2KCl.

5. Обчислимо масову частку Оксигену в оксидах лужних елементів:

a) Li2O; Mr(Li2O) = 2 · 7 + 16 = 30;

ω(O) =  Ar(O)  =  16  = 0,53 або 53%;
Mr(Li2O) 30

б) Na2O; Mr(Na2O) = 2 · 23 + 16 = 62;

ω(O) =  Ar(O)  =  16  = 0,26 або 26%;
Mr(Na2O) 62

в) K2O; Mr(K2О) = 2 · 39 + 16 = 94;

ω(O) =  Ar(O)  =  16  = 0,17 або 17%;
Mr(K2O) 94

Отже, найбільшою є масова частка Оксигену у літій оксиді Li2O.

Відповідь: Li2O.

Повідомити про помилку