§ 12. Поняття про енергетичні підрівні. Радіус атома

1. Чому дорівнює максимальна кількість енергетичних рівнів? Як визначити, скільки енергетичних рівнів має електронна оболонка конкретного атома?

Кількість енергетичних рівнів в електронній оболонці атома дорівнює номеру періоду, в якому розміщений елемент. На сьогоднішній день існує сім періодів, отже, максимальна кількість енергетичних рівнів дорівнює 7.

2. Назвіть енергетичні підрівні з такою максимальною кількістю електронів на них:

а) 2e — s-підрівень;
б) 14e — f-підрівень;
в) 6e — p-підрівень;
г) 10e — d-підрівень.

4. Чи може бути на s-підрівні: а) 1 електрон; б) 2 електрони; в) 6 електронів? Відповідь обґрунтуйте.

На s-підрівні може бути 1 електрон або максимально — 2 електрони. 6 електронів на s-підрівні бути не можуть.

5. Назвіть підрівні третього енергетичного рівня.

Третій енергетичний рівень має три підрівні: s-, p-, d-підрівні.

6. Знайдіть і виправте помилки, якщо вони є, у поданих твердженнях.

У твердженні 1 помилкою є слово «групи», треба «періоду». У твердженні 2 треба виправити «...відносній атомній масі» на «порядковому номеру».

7. Знайдіть і виправте помилки, якщо вони є, у поданих твердженнях.

У твердженнях 1, 2 помилок немає.