§ 2. Фізичні та хімічні явища. Рівняння хімічних реакцій

7. Кисень у лабораторії одержують із речовин, що легко розкладаються при нагріванні. Перетворіть схеми реакцій добування кисню на рівняння.

Перетворимо схеми реакцій на рівняння:

2KClO3 → 2KCl + 3O2;

2H2O2 → 2H2O + O2;

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2;

2HgO → 2Hg + O2;

2NaNO3 → 2NaNO2 + O2.

8. Напишіть рівняння реакцій за поданими схемами, укажіть типи.

Напишемо рівняння реакцій за наведеними схемами:

2KNO3 → 2KNO2 + О2; реакція розкладу; сума коефіцієнтів 2 + 2 + 1 = 5;

2NO + O2 → 2NO2; реакція сполучення; сума коефіцієнтів 2 + 1 + 2 = 5;

Li2O + H2O → 2LiOH; реакція сполучення; сума коефіцієнтів 1 + 1 + 2 = 4;

2P + 3H2 → 2PH3; реакція сполучення; сума коефіцієнтів 2 + 3 + 2 = 7.

9. У якому рівнянні реакцій сума коефіцієнтів є найбільшою, а в якому — найменшою?
В одну посудину без етикетки помістили водний розчин соку лимона, в іншу (також без етикетки) — розчин натрій гідроксиду. Як розпізнати ці розчини за допомогою індикаторів?

В обидві посудини можна додати лакмус. У посудині, де міститься розчин лимонного соку, лакмус стає червоним, а у посудині з розчином натрій гідроксиду — синім.