Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач

Варіант 1. Здійснення реакцій за схемою хімічних перетворень

1) Заповнимо таблицю:

Формули

речовини у схемі перетворень

реактивів (у порядку їх використання)

MgO → MgCl2 → MgCO3 → MgCl2 → Mg3(PO4)2 1) HCl; 2) Na2CO3; 3) HCI; 4) Na3PO4.

2) Оформимо звіт:

Послідовність дій Спостереження Висновки

Дослід 1. Здійснення перетворення MgCl2 → MgCO3.

У пробірку з MgO наливаємо ≈ 5 мл HCl порошок MgO розчиняється, утворюється прозорий розчин MgO реагує з хлоридною кислотою
Рівняння реакції: MgO + 2НСl → MgCl2 + Н2O.

Дослід 2. Здійснення перетворення MgO → MgCl2.

У пробірку з розчином MgCl2 доливаємо розчин Na2CO3 випав білий осад реакція відбулася до кінця
Рівняння реакції: MgCl2 + Na2CO3 → MgCO3↓ + 2NaCl.

Дослід 3. Здійснення перетворення MgCO3 → MgCl2.

До MgCO3, додаємо HCl виділяється газ магній карбонат реагує з хлоридної кислотою
Рівняння реакції: MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2↑ + H2O.

Дослід 4. Здійснення перетворення MgCl2 → Mg3(PO4)2.

У пробірку з розчином MgCl2 наливаємо розчин Na3PO4. випадає осад білого кольору реакція відбулася до кінця
Рівняння реакції: 3MgCl2 + 2Na3PO4 → Mg3(PO4)2↓ + 6NaCl.

Варіант 2. Складання схеми хімічних перетворень і здійснення реакцій

1) Заповнимо таблицю:

Формули

речовини у схемі перетворень

реактивів (у порядку їх використання)

FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3 → FePO4 1) NaOH; 2) H2SO4; 3) Na3PO4.

2) Оформимо звіт:

Послідовність дій Спостереження Висновки

Дослід 1. Здійснення перетворення FeCl3 → Fe(OH)3.

У пробірку з FeCl3 додаємо 2-3 мл розчину NaOH утворюється бурий осад FeCl3 реагує з NaOH реакція відбувається до кінця
Рівняння реакції: FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCl.

Дослід 2. Здійснення перетворення Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3.

Відфільтруємо осад Fe(OH)3 і додамо до нього 3-5 мл H2SO4 осад розчиняється, утворюється прозорий розчин бурого кольору Fe(OH)3 реагує з H2SO4; реакція відбувається до кінця
Рівняння реакції: 2Fe(OH)3↓ + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O.

Дослід 3. Здійснення перетворення Fe2(SO4)3 → FePO4.

До розчину Fe2(SO4)3 додаємо розчин Na3PO4 утворюється осад реакція відбувається до кінця
Рівняння реакції: Fe2(SO4)3 + 2Na3PO4 → 2FePO4↓ + 3Na2SO4.