Завдання 147

Де міститься найбільша кількість речовини, а де — найменша: у 10 г кальцію, 16 г кисню чи 8 г натрій гідриду NaH? (Усно.)

Дано:

Розв'язання:

m(Ca) = 10 г
m(O2) = 16 г
m(NaH) = 8 г

1) Обчислимо кількість речовини, що міститься в 10 г Ca:
M(Ca) = 40 г/моль;

n(Ca) =  m(Ca)  =  10 г  = 0,25 моль.
M(Ca) 40 г/моль

2) Обчислимо кількість речовини, що міститься у 16 г O2:
M(O2) = 2 · 16 = 32 г/моль;

n(O2) =  m(O2)  =  16 г  = 0,5 моль.
M(O2) 32 г/моль

де міститься найбільша кількість речовини, де — найменша?

3) Обчислимо кількість речовини, що міститься у 8 г NaH:
M(NaH) = 23 + 1 = 24 г/моль;

n(NaH) =  m(NaH)  =  8 г  =  1  моль.
M(NaH) 24 г/моль 3

Отже, найбільша кількість речовини — 0,5 моль — міститься у 16 г O2, а найменша — 0,25 моль — у 10 г Ca.

Відповідь: у 16 г кисню, у 10 г кальцію.

Коментарі

Всього коментарів: 0