Завдання 148

Скільки молекул і атомів у 3,4 г амоніаку NH3? (Усно.)

Дано:

Розв'язання:

m(NH3) = 3,4 г

1) Обчислимо кількість речовини амоніаку, що міститься у 3,4 г його.

Mr(NH3) = Ar(N) + 3Ar(H) = 14 + 3 · 1 = 17;

M(NH3) = 17 г/моль;

N(NH3) — ?
N(атомів) — ?

n(NH3) =  m(NH3)  =  3,4 г  = 0,2 моль.
M(NH3) 17 г/моль

2) Обчислимо число молекул NH3 у 0,2 моль його за формулою:

N(NH3) = NA · n(NH3), де NA (стала Авогадро) = 6,02 · 1023 моль–1;

N(NH3) = 6,02 · 1023 моль–1 · 0,2 моль = 1,204 · 1023.

3) Формула NH3 показує, що в 1 моль молекули NH3 міститься 1 моль атомів N і 3 моль атомів H, всього 1 + 3 = 4 моль атомів.

Отже, N(атомів) = 4 · N(NH3) = 4 · 1,204 · 1023 = 4,816 · 1023.

Коментарі

Всього коментарів: 0