Завдання 200

Для того, щоб скласти формулу солі, потрібно знати заряди катіона ц аніона, а також зважати на те, що сполука є електронейтральною. Для з’ясування значень зарядів йонів можна застосовувати таблицю розчинності неорганічних сполук (форзац II підручника).

Запишемо формули солей за їх назвами: цезій йодид — CsI, алюміній фторид — AlF3, хром(ІІІ) сульфат — Cr2(SO4)3, літій ортофосфат — Li3PO4.