1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Хімія
  4. Попель

Завдання 227

Реакції між солями і основами можливі, якщо: а) основа є водорозчинною, тобто лугом; б) у результаті реакції утворюється нова розчинна у воді сіль та нерозчинна основа. Дані про розчинність солей і основ у воді беруть з «Таблиці розчинності кислот, основ і солей».

Серед наведених у лівому стовпчику основ одна є водонерозчинною — це манган(ІІ) гідроксид Mn(OH)2, він не буде реагувати з солями.

Серед наведених у правому стовпчику солей одна є теж практично нерозчинною у воді — це кальцій карбонат CaCO3; ця сіль не буде реагувати з лугами.

Не будуть реагувати й калій гідроксид і натрій сульфат, тому що реакція між ними не перебігає практично до кінця, у результаті реакції не утворюється осад. Отже, напишемо можливі рівняння реакцій:

2KOH + Fe(NO3)2 = Fe(OH)2↓ + 2KNO3;

Ba(OH)2 + Fe(NO3)2 = Fe(OH)2↓ + Ba(NO3)2;

Ba(OH)2 + Na2SO4 = BaSO4↓ + 2NaOH.