Завдання 301

До солей належать сполуки, які складаються з катіонів металічного елемента та аніонів кислотного залишку. У наведеному переліку це плюмбум(ІІ) йодид PbI2, магній флуорид MgF2, та натрій сульфід Na2S.