Завдання 306

а) Запишемо схему послідовних перетворень речовин:

метал → сіль → основа.

Наприклад, Cu → CuCl2 → Cu(OH)2.

Складемо рівняння відповідних реакцій:

Cu + Cl2 → CuCl2; CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl.

б) Запишемо схему послідовних перетворень речовин:

неметал → сіль → кислота.

Наприклад, S → MgS → H2S.

Складемо рівняння відповідних реакцій:

S + Mg → MgS; MgS + 2HCl → MgCl2 + H2S.