1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Хімія
  4. Попель

Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

Варіант I. Дослідження хімічних властивостей хлоридної кислоти

Послідовність дій

Спостереження Висновки
Дослід 1. Дія хлоридної кислоти на індикатор
На універсальний індикаторний папірець наносимо краплю HCl. Колір універсального індикаторного папірця змінюється на червоний. Хлоридна кислота змінює колір індикатора.
Дослід 2. Реакція хлоридної кислоти з металом
До цинку додаємо хлоридну кислоту. Виділяється газ. Хлоридна кислота реагує з металами, які у ряді активності металів розташовані лівіше від H2.
Рівняння реакції: 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2↑    
Дослід 3. Реакція хлоридної кислоти з основним (амфотерним) оксидом
У пробірку з магній оксидом (ферум(ІІІ) оксидом) додаємо хлоридну кислоту. Порошок розчиняється, утворюється безбарвний (бурий) розчин. Хлоридна кислота реагує з основними (амфотерними) оксидами.
Рівняння реакції: MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O; Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O.
Дослід 4. Реакція хлоридної кислоти з лугом
До розчину лугу (NaOH) додаємо фенолфталеїн. Доливаємо хлоридну кислоту. малинове забарвлення розчин стає безбарвним Натрій гідроксид змінює колір індикатора Відбулася реакція нейтралізації
Рівняння реакції: NaOH + HCl → NaCl + H2O.
Дослід 5. Реакція хлоридної кислоти із сіллю
До розчину Na2CO3 додаємо HCl виділяється газ Хлоридна кислота реагує з солями менш сильних кислот
Рівняння реакції: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O.

Варіант II. Дослідження властивостей нікель(ІІ) сульфату

Послідовність дій

Спостереження Висновки
Дослід 1. Дослідження фізичних властивостей нікель(ІІ) сульфату
Розглядаємо видану сіль NiSO4
Розчиняємо NiSO4 у воді
порошок зеленкуватого кольору
сіль розчиняється у воді
NiSO4 — тверда кристалічна речовина
зеленкуватого кольору,
розчиняється у воді
Дослід 2. Реакція нікель(ІІ) сульфату з металом
У розчин NiSOпоміщаємо гранулу цинку Zn розчин поступово знебарвлюється,
гранула Zn вкривається нальотом
NiSO4 реагує з металами,
які у ряді активності є активнішими за Zn
Рівняння реакції: NiSO4 + Zn → ZnSO4 + Ni.
Дослід 3. Реакція нікель(ІІ) сульфату з лугом
До розчину NiSO4 додаємо розчин NaOH випадає осад NiSO4 реагує з розчином лугу
Рівняння реакції: NiSO4 + 2NaOH → Ni(OH)2↓ + Na2SO4,.
Дослід 4. Реакції нікель(ІІ) сульфату із солями
До розчину NiSO4 додаємо розчин Na2CO3 розчин стає каламутним NiSO4 реагує з розчином Na2CO3; реакція перебігає до кінця
До розчину NiSO4 додаємо розчин BaCl2 випадає осад NiSO4 реагує з розчином BaCl2, реакція перебігає до кінця
Рівняння реакцій: NiSO4 + Na2CO3 → NiCO3↓ + Na2SO4;
NiSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + NiCl2.

Повідомити про помилку