1. ДЗ
  2. 8 клас
  3. Хімія
  4. Попель 2021 рік

Завдання 133

Обчисліть масу однієї молекули води в грамах, використавши молярну масу води і сталу Авогадро.

Дано:

Розв'язання:

N(H2O) = 1

1) Обчислимо, у якій кількості речовини Н2О міститься 1 молекула води.

n(H2O) =  N(H2O)  =  1  = 0,166 · 10–23 моль.
NA(H2O) 6,02 · 1023 моль–1

m(H2O) — ?

2) Обчислимо масу 1 молекули води за формулою:

m2О) = М2О) · n2О) = 18 г/моль · 0,166 · 10–23 моль = 2,988 · 10–23 г = 3 · 10–23 г.

Відповідь: m(H2O) ≈ 3 · 10–23 г.

Повідомити про помилку