1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Хімія
  4. Попель 2021 рік

Завдання 137

Обчисліть об’єми (усно):
а) водню, взятого кількістю речовини 10 моль;
б) сірководню H2S масою 3,4 г;
в) чадного газу СО масою 0,28 г.

Дано:

Розв'язання:

n(H2) = 10 моль
m(H2S) = 3,4 г
m(CO) (н.у.) = 0,28 г

1) Об’єм газу обчислимо за формулою:

V = Vm · n,

де Vm(н.у.) = 22,4 г/моль.

Отже, об’єм водню дорівнює:

V(H2) = Vm · n(H2) = 22,4 л/моль · 10 моль = 224 л.

V(H2) — ?
V(H2S) — ?
V(CO) — ?

2) Щоб обчислити об’єми H2S і CO, спочатку знайдемо їхні кількості речовин за формулою:

n m ,
M

де m — маса (г), M — молярна маса (г/моль).

Отже, n(H2S) =  m(H2S)  =  3,4 г  =  3,4 г  = 0,1 моль;
M(H2S) (2 · 1 + 32) г/моль 34 г/моль
n(CO) =  m(CO)  =  0,28 г  =  0,28 г  = 0,01 моль;
M(CO) (12 + 16) г/моль 28 г/моль

3) Обчислимо об'єми H2S і СО за формулою V = Vm · n:
V(H2S) = 22,4 л/моль · 0,1 моль = 2,24 л;
V(CO) = 22,4 л/моль · 0,01 моль = 0,224 л.

Відповідь: V(H2) = 224 л; V(H2S) = 2,24 л; V(CO) = 0,224 л.

Повідомити про помилку