1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Українська мова
  4. Авраменко 2021 рік

§ 2. Лексикологія

2. Прочитайте слова. Випишіть архаїзми й доберіть до них сучасні відповідники.

Перст — палець, уста — губи, глаголити — говорити, аероплан — літак, чумак — перевізник.

Підкресліть першу букву кожного виписаного слова. Складіть із них назву птаха, що гніздиться на Поліссі та в інших регіонах України.

Пугач.

 

5. Згадайте, які слова називаємо антонімами. Заповніть пропуски потрібними за змістом словами й запишіть утворені вислови в зошит.

Хто вчиться змолоду, не знає голоду.
Сумний грудень і в свято, і в будень.
Знаєш — кажи, не знаєш — мовчи.
На чорній землі білий хліб родить.
Скупий складає, а щедрий споживає.

 

6. А. Випишіть у зошит приклади таких груп лексики (по два-три слова).

Власне українські слова: ділянка, потреби, рік.
Запозичені слова: конструктор, техніка, космонавтика.
Загальновживані слова: учений, тіло, здоров’я.
Стилістично забарвлені слова: навколоземний, показник.
Антоніми: кров — безкровний.

Б. Доберіть і запишіть синоніми до виділених слів.

Прилад — пристрій, механізм; розробка — дослідження, створення; потяг — поїзд.

 

7. Напишіть невеликий роздум (п’ять–сім речень) для шкільного сайту на тему «Суржик і просторічні слова в телефонних повідомленнях ровесників — це незнання мови, мовні лінощі чи підліткова хвороба?».

Суржик і просторічні слова в телефонних повідомленнях ровесників — це незнання мови, мовні лінощі чи підліткова хвороба?

Ми живемо серед людей. Побутове спілкування вдома, на вулиці, в магазині засноване на тій говірці, що притаманна даній місцевості. Так от, суржик — це насправді повернення в мовне середовище повсякдення. Тому й використовують підлітки суржик своєї місцевості. Ви знаєте хоч один приклад, щоб у якомусь місті України люди спілкувалися виключно літературною мовою? Такого ніде немає, бо десь більше використовують суржик, а десь — діалектизми. Хоча, звичайно, можна погодитися з тим, що таке використання суржику — це якоюсь мірою лінощі насправді.

Повідомити про помилку