1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Українська мова
  4. Авраменко 2021 рік

§ 22. Безособові речення

В. Випишіть форми дієслова в три колонки: у першу — інфінітиви, у другу безособові дієслова, у третю — безособові дієслівні форми на -но-то.

Інфінітив: відновити, чатувати.
Безособові дієслова: дзвенить, кортить, смеркає, мріється, цінується.
Дієслівні форми на -но, -то: з’єднано, перебито, інвестовано.

5. Б. У якому стилі написаний текст"? Доберіть до нього заголовок.

Півні співають.

В. Випишіть усі прості безособові речення.

На небі зір не видно, хмарно. Іще дужче потепліло. А в повітрі тихо-тихо. Ні звуку немає.

Г. Випишіть складе речення за схемою: [означено-оообове] — [безособове].

Слухаю півнів — і на серці стає якось радісно.

6. В. Випишіть безособові речення, зокрема, й ті, у яких безособове є частиною складного речення

Боляче колінам і ступням, дзвенить у голові. Отже, треба вибиратися по злежаному снігу, як по сходах. У місті я б здерлася на нього заввиграшки, а тут доводиться мало не зубами ці пальці розминати, кожному м’язеняті щосили примовляти: «Тримай!»

А. Підкресліть головні й другорядні члени речення.
Б. Визначте види односкладних речень і запишіть їх у дужках після кожного речення.

1. Виходжу на вулицю. (означ.-особ.)
2. Відразу відчуваю свіжість. (означ.-особ.)
3. Як замело двір! (безособ.)
4. Але сьогодні не так холодно. (без-особ.)
5. Піти покататися на санчатах?
6. Та мені заборонили виходити на вулицю... (неозн.-особ.)
7. Але ж як кортить! (безособ.)
8. Нишком пробираюсь в комірчину й дістаю санчата. (означ.-особ.)
9. Лечу з гірки! (означ.-особ.)
10. Тихіше їдешдалі будеш? (узагальн.-особ.)
11. На гірці щоразу забуваю це прислів’я. (означ.-особ.)

Повідомити про помилку