Вправа 306

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

Охорона здоров’я забезпечуються державним фінансуванням відповідних соціально економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

 

Коментарі

Всього коментарів: 0

MOBSTER START