Вправа 10

Перепишіть речення в такій послідовності: 1) ті, у яких ідеться про сприйняття мовлення; 2) ті, у яких говориться про його творення.

Сприйняття мовлення: 2, 3, 6 речення.
Творення: 1, 4, 5, 7 речення.