Вправа 153

Відредагуйте и запишіть подані речення. Користуйтеся підказкою.

1. Мій сусід — студент педагогічного університету.

2. У минулому роді він закінчив музичну школу.

3. Коли хлопець стане вчителем, то навчатиме учнів мови та музики.

4. Ми з класом переглянули п’єсу «За двома зайцями».

5. Від суржику героїв вистави наша вчителька мало не зомліла.

6. Коли Олена Петрівна опанувала себе, то пояснила, що від таких слів вона ніби відчуває сердечний біль.