Вправа 185

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Підкресліть усі члени речення.

1. Вітер з долини (неузг.) цілує червоне (узг.) серце калини (неузг.).

2. Через яскраво-червоний (узг.) колір ягід (неузг.) калина стає символом крові (неузг.), пролитої в бою (узг.).

3. У народній (узг.) вишивці калина символізує безсмертне (узг.) дерево нашого українського (узг.) роду.

4. Стою серед усіх калинокровних (узг.) родичів моїх (узг.).

5. Ти в моєму (узг.) серці, Україно, думою Шевченка (неузг.) гомониш.

6. А ми тую червону (узг.) калину підіймемо! А ми нашу славну (узг.) Україну розвеселимо.

 

Обгрунтуйте вживання розділових знаків.

Коми при дієприкметниковому звороті та звертанні.

 

Що символізує у фольклорі калина? У відповщі вживайте означення.

Калина є символом любові, щастя, краси, поваги. Також калину вважають символом духовного життя жінки. Існує давнє повір’я, що це дерево пов’язує світ мертвих зі світом живих.