Вправа 248

Перепишіть, у кожному реченні підкресліть граматичну основу. У неозначено-особових реченнях визначте особу, число й час дієслова-присудка, запишіть після дієслова в дужках.

У Київській Русі існували ради городян. Їх називали (3 ос., мн., мин.) «віча». На таких радах обговорювали й розподіляли (3 ос., мн., мин.) посади в державі, визначали (3 ос., мн., мин.) організацію війська, укладали (3 ос., мн., мин.) угоди, оцінювали (3 ос., мн., мин.) діяльність князя.

За часів Козаччини на Запорізькій Січі й на Лівобережній Україні також проводили (3 ос., мн., мин.) загальні збори. Їх називали (3 ос., мн., мин.) Радою. На ній обирали (3 ос., мн., мин.) козацьку старшину: кошового отамана, суддю, писаря та осавула.