1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2016 рік

Вправа 29

Прочитайте речення. Визначте, у якому з них ідеться про:
1) політичне й суспільне життя:
2) наукові проблеми;
3) офіційно-ділові стосунки.

Політичне й суспільне життя: 2. (демократія, засоби масової інформації, конституційне право, об’єктивна інформація).
Наукові проблеми: 1. (речовина, нейтрино, космос).
Офіційно ділові стосунки: 3. (характеристика, адміністрація, установа, організація, підприємство, навчальний заклад).

 

Назвіть ужиті в реченнях терміни. Значення слова термін з'ясуйте за Словничком термінів.

Термін — слово або словосполучення, застосоване для зазначення деякого поняття.