Вправа 30

Подані слова об’єднайте в синонімічні пари, запишіть їх. Яке зі слів кожної пари є медичним терміном, яке — загальновживаним словом?

Травмування — пошкодження.
Лихоманка — пропасниця.
Задишка — ядуха.
Напад — приступ.
Рубець — шрам.
Трансплантація — пересаджування.
Впорскування — ін’єкція.
Спонтанний — самовільний.
Еритроцити — червонокрівці.
Здавлювання — компресія.

 

Витлумачте значення термінів загальновживана (нейтральна) лексика і стилістично забарвлені слова. Відповідь проілюструйте прикладами із вправи.

Загальновживана (нейтральна) лексика — це слова, які використовують усі носії мови незалежно від рівня освіти, соціального статусу, місця проживання.

Стилістично забарвлені слова — це слова, що вживаються лише в певних стилях. До них належать: наукова, політична, розмовна лексика.