Вправа 327

Перепишіть прислів'я, на місці крапок уписуючи дібрані з довідки прикметники-означення, поставивши їх у потрібній формі. Розставте, де потрібно, коми.

Найсолодший, найсмачніший плід — від власної праці.

Зароблена трудова копійка будь-де цінується.

Не прив’язуй коня до чужого гнилого тину.

Нащо дорога кришталева миска, як вона порожня?

Нова гарна ложка губу дере.