Вправа 38

Прочитайте. Визначте тему тексту. З’ясуйте його стиль, свою думку доведіть.

Тема: цінність фразеології, зокрема народної.
Стиль: науковий.