Вправа 382

Укажіть складні речення, визначте в них граматичні основи Визначте просте речення, ускладнене вставним реченням

Я, звісно, мрійник був.